Joomla 3.5

Акушерство

Розділи для ознайомлення:

1.5. Фізіологія і біохімія сперми. Методи оцінки якості сперми.

ВСТУП
    Зміст і значення дисципліни в підготовці фахівців ветеринарної медицини.
    Сфера діяльності і завдання ветеринарних фельдшерів-акушерів у розвитку тваринництва, відтворення поголів’я з урахуванням різних технологій, систем і форм їх утримання та використання.
    Суть методу штучного запліднення тварин і його значення в поліпшенні племінних і продуктивних якостей.
    Досягнення видатних вчених у галузі акушерства, гінекології та штучного запліднення сільськогосподарських тварин.
    Кращий досвід організації відтворення стада і одержання здорового приплоду в колективних, фермерських та індивідуальних господарствах.
1.1. Особливості анатомії і фізіології статевих органів самок і самців
1.1.1. Особливості будови і топографії статевих органів самок сільськогосподарських тварин різних видів.
1.1.2. Статева та фізіологічна зрілість у тварин різних видів.
1.1.3. Вплив годівлі, утримання і догляду на статеве і фізіологічне дозрівання.
1.1.4. Статевий цикл і його стадії.
1.1.5. Повноцінні і неповноцінні статеві цикли.
1.1.6. Овогенез.
1.1.7. Будова яйцеклітини.
1.1.8. Видові особливості будови статевих органів самців різних видів сільськогосподарських тварин.
1.1.9. Будова і функція сім’яників, придатків сім’яника, сім’япроводів.
1.1.10. Придаткові статеві залози.
1.1.11. Калитка та її терморегулювальна функція.
1.1.12. Статеві рефлекси самців.
1.1.13. Статевий акт і його видові особливості.
1.1.14. Фактори, що впливають на статеву функцію самців.
1.1.15. Сперматогенез.
1.1.16. Особливості будови і функції статевих органів птиці.
1.2. Нейрогуморальна регуляція статевої функції самок і самців. Фізіологія осіменіння
1.2.1. Роль центральної і вегетативної нервової систем у виявленні статевих рефлексів.
1.2.2. Гонадотропні гормони аденогіпофіза, нейрогіпофіза, стероїдні гормони: фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), естрогенні гормони, лютеїнізуючий гормон (ЛГ), прогестерон і тестостерон, пролактин (ПРЛ), окситоцин та їх роль у регуляції статевої функції.
1.2.3. Поняття про природне і штучне осіменіння самок тварин.
1.2.4. Стимуляція і синхронізація статевої функції самок, корекція овуляції і лютеогенезу.
1.2.5. Фізіологія запліднення сільськогосподарських тварин.
1.3. Раціональне утримання, використання і особливості годівлі племінних плідників
1.3.1. Утримання і використання племінних плідників, що забезпечують їх статеву активність, одержання повноцінної сперми. Вплив годівлі на статеву систему плідників і якість сперми.
1.3.2. Норми годівлі і структура раціону для плідників різних видів сільськогосподарських тварин.
1.3.3. Значення моціону для плідників і його види. Особливості утримання плідників у літній та зимовий періоди.
1.3.4. Безпека праці під час роботи з плідниками, запобігання буйній поведінці.
1.3.5. Порушення статевої функції у плідників, методи профілактики та їх усунення.
1.3.6. Відбір, вирощування та підготовка самців до використання.
1.4. Фізіологічні основи та методи одержання сперми від плідників
1.4.1. Наукові і фізіологічні основи одержання сперми від плідників.
1.4.2. Будова штучних вагін для бугая, барана, кнура, жеребця, кролів і самців птиці.
1.4.3. Підготовка штучних вагін для взяття сперми від плідників.
1.4.4. Умови в штучній вагіні для нормальної еякуляції при взятті сперми.
1.4.5. Техніка взяття сперми від плідників на штучну вагіну.
1.4.6. Інші способи взяття сперми від плідників, їх переваги і недоліки. Асептичний спосіб взяття сперми від плідників.
1.4.7. Санітарно-гігієнічні вимоги до одержання сперми від плідників.
1.4.8. Особливості і зовнішні ознаки еякуляції в плідників різних видів сільськогосподарських тварин.
1.5. Фізіологія і біохімія сперми. Методи оцінки якості сперми
1.5.1. Склад і видові особливості сперми.
1.5.2. Спермії, їх будова і співвідношення в еякуляті, хімічний склад сперми, рух сперми.
1.5.3. Дихання і гліколіз (фруктоліз) сперміїв.
1.5.4. Дія на спермії умов зовнішнього середовища.
1.5.5. Візуальне оцінювання сперми за зовнішніми ознаками.
1.5.6. Мікроскопічна оцінка якості сперми.
1.6. Технологія розрідження, зберігання та транспортування сперми
1.6.1. Значення і необхідність розрідження сперми.
1.6.2. Вимоги до розріджувачів: осмотичний тиск, реакція середовища, буферність і в’язкість.
1.6.3. Застосування в середовищі антибіотиків, сульфаніламідних та інших препаратів.
1.6.4. Біологічний контроль препаратів, які застосовують для виготовлення середовища і розбавлення сперми.
1.6.5. Способи зберігання сперми.
1.6.6. Теоретичні і практичні основи заморожування сперми.
1.6.7. Причини загибелі сперміїв поза організмом, анабіоз і його значення при зберіганні сперми.
1.6.8. Способи попередження температурного шоку сперміїв.
1.6.9. Строки зберігання розрідженої сперми.
1.6.10. Зберігання розрідженої сперми кнура, бугая та барана при кімнатній (що варіює) температурі +6...+22°С. Синтетичні середовища за даного способу зберігання сперми.
1.6.11. Підготовка сперми до заморожування.
1.6.12. Технологія заморожування сперми, розрідження, еквілібрація і режим заморожування.
1.6.13. Технологія заморожування сперми в гранулах, пайєтах.
1.6.14. Захисні функції гліцерину при заморожуванні.
1.6.15. Обладнання для заморожування, зберігання і транспортування сперми в рідкому азоті.
1.6.16. Зберігання сперми при температурі – 196°С у рідкому азоті. Техніка безпеки під час роботи з кріогенним обладнанням, його знезараження.
1.6.17.Транспортування розрідженої сперми. Термоси, посудини Дьюара та інші пристосування для зберігання і транспортування сперми, яку зберігають за різних температурних режимів. Способи упакування і перевезення.
1.7. Техніка штучного осіменіння самок і способи підвищення заплідненості. Трансплантація ембріонів.
1.7.1. Підготовка самок до осіменіння.
1.7.2. Ветеринарно-санітарні правила штучного осіменіння сільськогосподарських тварин.
1.7.3. Завдання та обов’язки оператора штучного осіменіння тварин і птиці. Виявлення статевої охоти в самок.
1.7.4. Оптимальний час і кратність осіменіння корів (телиць), овець, свиней і кобил. Обґрунтування кратності осіменіння самок в одну стадію збудження статевого циклу.
1.7.5. Кількість активних сперміїв у дозі та дози сперми, необхідні для запліднення самок різних видів за штучного осіменіння.
1.7.6. Умови і фактори, які сприяють підвищенню заплідненості і багатоплідності самок.
1.7.8. Підготовка і використання самців-пробників для виявлення статевої охоти.
1.7.9. Способи осіменіння корів і телиць: візоцервікальний, маноцервікальний, цервікальний з ректальною фіксацією шийки матки, епіцервікальний. Інструменти для осіменіння корів і телиць та їх підготовка до осіменіння.
1.7.10. Осіменіння овець і кіз. Особливості організації штучного осіменіння овець. Інструменти для осіменіння овець і кіз. Обладнання пункту штучного осіменіння.
1.7.11. Осіменіння свиней розрідженою спермою нефракційним і фракційним способами. Інструменти та прилади для осіменіння свиней та їх підготовка до осіменіння.
1.7.12. Осіменіння кобил. Інструменти для осіменіння кобил. Особливості осіменіння самок птиці.
1.7.13. Трансплантація ембріонів. Можливості трансплантації в підвищенні продуктивних якостей тварин. Інструменти для одержання і пересадки ембріонів. Технологія пересадки ембріонів.
1.8. Організація роботи племпідприємств, племоб’єднань і пунктів штучного осіменіння сільськогосподарських тварин
1.8.1. Організаційна структура племпідприємств і пунктів штучного осіменіння.
1.8.2. Положення про племпідприємства та пункти штучного осіменіння.
1.8.3. Порядок відкриття фермерських та індивідуальних пунктів штучного осіменіння.
1.8.4. Штат племпідприємств і пунктів штучного осіменіння, обов’язки персоналу.
1.8.5. Обладнання приміщень на племпідприємствах і пунктах. Порядок забезпечення матеріалами, інструментами і обладнанням.
1.8.6. Госпрозрахунок на станції.
1.8.8. Документація з обліку та контролю результатів штучного осіменіння, звітність на племпідприємствах і пунктах.
1.8.9. Ветеринарно-санітарні вимоги до племпідприємств і пунктів штучного осіменіння тварин.
    АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
2.1. Запліднення. Фізіологія та діагностика вагітності
2.1.1. Запліднення. Моторика матки. Рух і тривалість життя сперміїв і яйцеклітини.
2.1.2. Вагітність: одноплідна, багатоплідна, повторна, додаткова. Розвиток плоду і навколоплідних оболонок.
2.1.3. Плацента плодова і материнська. Типи і функції плаценти. Живлення зародка і плоду в окремі фази його розвитку. Критичні періоди розвитку ембріона і плода. Взаємозв’язок між матір’ю і плодом.
2.1.4. Тривалість вагітності в тварин. Зміни в організмі вагітних самок. Утримання вагітних тварин. Утримання корів у сухостійний період.
2.1.5. Методи діагностики вагітності в корів, кобил, овець, кіз, свиней та інших тварин. Лабораторні способи діагностики вагітності. Діагностика вагітності за допомогою сонографії.
2.2. Фізіологія родів і післяродового періоду, годівля новонароджених і породіль, догляд за ними
2.2.1. Роди. Фактори, що зумовлюють настання родів.
2.2.2. Передвісники родів. Родові шляхи.
2.2.3. Стадії родів, їх особливості у різних видів тварин.
2.2.4. Розташування плода перед родами і під час родів.
2.2.5. Перебіг родів. Родові перейми і потуги, контракція-рефракція.
2.2.6. Допомога при нормальних родах.
2.2.7. Годівля, догляд і утримання породіль.
2.2.8. Організація рододопомоги. Зрілий плід.
2.2.9. Післяродовий період і його перебіг у різних видів тварин. Інволюція статевих органів. Лохії.
2.2.10. Ознаки нормального перебігу і закінчення післяродового періоду.
2.2.11. Правила прийому новонароджених.
2.2.12. Родильні приміщення.
2.2.13. Молочна залоза. Молозиво. Годівля новонароджених і породіль, догляд за ними.
2.3. Патологія вагітності
2.3.1. Основні причини патології вагітності тварин.
2.3.2. Позаматкова вагітність.
2.3.4. Передчасні перейми та потуги.
2.3.5. Залежування перед родами.
2.3.6. Кровотеча з матки.
2.3.7. Набряки вагітних тварин.
2.3.8. Виворіт піхви.
2.3.9. Перекручування матки.
2.3.10. Аборти. Класифікація абортів, причини, економічні збитки.
2.3.11. Наслідки абортів: розсмоктування, висихання, муміфікація, гнильний розклад.
2.3.12. Приховані і відкриті аборти.
2.3.13. Лікування і профілактика абортів.
2.4. Патологія родів і рододопомога
2.4.1. Причини патологічних родів
2.4.2. Акушерське дослідження. План акушерського дослідження
2.4.3. Слабкі перейми і потуги
2.4.4. Сухі роди
2.4.5. Звуження і спазми шийки матки
2.4.6. Вузькість тазу і родових шляхів
2.4.7. Суть і особливості оперативного акушерства і його основні завдання. Підготовка і надання акушерської допомоги
2.4 8. Акушерські інструменти
2.4.9. Родова допомога при невідповідності між розмірами плода та просвітом тазу матері, неправильних членорозміщеннях, положеннях, позиціях і двійнях
2.4.10. Фетотомія і показання до неї
2.4.11. Кесарів розтин
2.5. Патологія в післяродовий період
2.5.1. Травми родових шляхів
2.5.2. Залежування після родів
2.5.3. Виворіт матки
2.5.4. Затримка посліду
2.5.5. Субінволюція матки
2.5.6. Поїдання посліду і приплоду
2.5.6. Післяродова інфекція (септицемія, піємія, сентикопіємія)
2.5.7. Післяродовий парез (післяродова гіпокальціємія)
2.5.8. Післяродова еклампсія. Післяродовий невроз
2.5.9. Профілактика хвороб післяродового періоду
2.6. Фізіологія і патологія новонароджених тварин
2.6.1. Фізіологічні особливості новонароджених тварин (кровообіг, дихання, травлення, терморегуляція).
2.6.2. Зовнішні і внутрішні фактори, які сприяють народженню слабкого молодняку.
2.6.3. Молозиво, його склад і важливість.
2.6.4. Догляд та годівля за новонародженими тваринами.
2.6.5. Асфіксія, кровотеча з пупка.
2.6.6. Пупковий сепсис та омфаліт.
2.6.7. Фістула урахуса.
2.6.8. Затримка меконію.
2.6.9. Відсутність анального отвору.
2.6.10. Профілактика хвороб новонароджених тварин.
2.7. Фізіологія і патологія молочної залози
2.7.1. Анатомія, фізіологія молочної залози.
2.7.2. Догляд за вим’ям і доїння.
2.7.3. Клінічне дослідження вимені.
2.7.4. Вплив зовнішніх факторів на розвиток і функцію молочної залози.
2.7.5. Серозний набряк вим’я.
2.7.6. Мастити в корів, поширення та економічні збитки.
2.7.7. Етіологія маститів.
2.7.8. Класифікація маститів (за А.П.Студенцовим).
2.7.9. Гострі і хронічні мастити (серозний, катаральний, гнійний, фібринозний, гемарогічний); специфічні мастити (ящурний, туберкульозний, бруцельозний, актиномікозний); субклінічний мастит. Ускладнення при маститі.
2.7.10. Діагностика маститів.
2.7.11. Особливості маститів у різних видів тварин.
2.7.12. Профілактика маститів.
2.7.13. Функціональні розлади вим’я. Агалактія. Гіпогалактія, лакторея, молочні камені та їх види.
2.7.14. Хвороби і аномалії дійок.
2.7.15. Захворювання шкіри вим’я (дерматити, фурункульоз, папіломи дійок тощо).
    ГІНЕКОЛОГІЯ І АНДРОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
3.1. Основні причини і форми неплідності
3.1.1. Ветеринарна гінекологія і андрологія.
3.1.2. Плодючість сільськогосподарських тварин.
3.1.3. Класифікація неплідності за А.П. Студєнцовим.
3.1.4. Економічні збитки від неплідності.
3.1.5. Неплідність і яловість. Основні причини і форми неплідності.
3.1.6. Неплідність самців-плідників.
3.1.7. Комплекс заходів боротьби з неплідністю та яловістю тварин. Гінекологічна диспансеризація корів і телиць.
3.1.8. Клінічне дослідження неплідних корів.
3.2. Гінекологічні захворювання
3.2.1. Стимулювання статевої функції тварин.
3.2.2. Захворювання вульви і піхви.
3.2.3. Хвороби шийки матки.
3.2.4. Хвороби матки: гострі і хронічні ендометрити, новоутвори матки. Атрофія матки.
3.2.5. Хвороби яєчників і яйцепроводів. Фолікулярні кісти. Кісти жовтих тіл. Гіпофункція і гіпоплазія яєчників.
3.2.6. Персистентне жовте тіло.
3.2.7. Німфоманія. Анафродизія.
3.2.8. Андрологія – наука про патологію статевої функції самців (препуція, калитки сім’яників і їх придатків, статевого члена).
3.2.9. Андрологічна диспансеризація.

 

Автори:

 

 

Опубликовано в Ветеринарна медицина