Joomla 3.5

Епізоотологія

Розділи для ознайомлення:

8. Поширення мікробів у природі

  ЗМІСТ
      
  1. Предмет і завдання мікробіології. Історія мікробіології
1.1. Предмет і завдання мікробіології
1.2. Історичний нарис розвитку мікробіології
1.2.1. XVІІ століття. Перші мікроскопи, спроби імунізації
1.2.2. XІX століття. Мікробіологія як самостійна наука
1.2.3. XX століття. Науково-технічна революція.Відкриття хіміотерапії
1.2.4. Вклад у розвиток мікробіології українських вчених
    Морфологія мікроорганізмів
2.1. Основні групи мікробів, їх класифікація
2.1.1. Класифікація мікробів
2.1.2. Форми мікробів
2.1.3. Поліморфізм бактерій
2.2. Будова бактерії
2.2.1. Структура мікробної клітини
2.2.2. Капсуло- та спороутворення
2.3. Віруси
2.4. Мікоплазми
2.5. Рикетції
2.6. Актиноміцети
2.7. Морфологія грибів
    Фізіологія мікроорганізмів
3.1. Хімічний склад і живлення мікробів
3.2. Дихання мікробів
3.3. Ферменти мікробів
3.4. Токсини, пігменти, світіння. Ароматичні мікроби
3.5. Розмноження та ріст мікробів
    Спадковість і мінливість мікроорганізмів
4.1. Поняття про спадковість і мінливість мікробів
4.1.1. Генетичний матеріал бактерій
4.2. Мінливість мікроорганізмів
4.2.1. Модифікаційна мінливість
4.2.2. Генотипна мінливість
4.3. Практичне значення генетики бактерій
    Вирощування мікроорганізмів
5.1. Вимоги до живильних середовищ
5.2. Основні живильні середовища
5.3. Виготовлення живильних середовищ
5.3.1. М’ясна вода
5.3.2. М’ясо-пептонний бульйон (МПБ)
5.3.3. М’ясо-пептонний агар (МПА)
5.3.4. Середовища з кров’ю, сироваткою або асцитичною рідиною
5.3.5. Триптичний перевар за Хоттінгером
5.4. Методи кількісного обліку мікроорганізмів
5.5. Методи зберігання культур мікроорганізмів
5.6. Техніка посівів мікроорганізмів
5.6.1. Посів шпателем і тампоном у чашки Петрі
5.6.2. Посів уколом
5.6.3. Посів матеріалу в товщу живильного середовища
5.7. Виділення чистих культур
5.8. Характеристика колоній за різними ознаками
    Методи лабораторних досліджень
6.1. Мікробіологічна діагностика хвороб
6.2. Будова мікроскопа
6.3. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії
6.3.1. Правила роботи з імерсійною системою мікроскопа
6.3.2. Темнопольна мікроскопія
6.3.3. Фазово-контрастна мікроскопія
6.3.4. Аноптральна мікроскопія
6.3.5. Інтерференційна мікроскопія
6.3.6. Люмінесцентна мікроскопія
6.3.7. Електронна мікроскопія
6.4. Мікроскопічне дослідження
6.4.1. Виготовлення препаратів-мазків з твердого матеріалу
6.4.2. Виготовлення мазків із рідкого матеріалу
6.4.3. Виготовлення мазків із харкотиння або гною
6.4.4. Виготовлення мазків із крові
6.4.5. Мазки-відбитки
6.4.6. Метод роздавленої краплі
6.4.7. Метод висячої краплі
6.4.8. Висушування і фіксування препаратів мазків
6.5. Забарвлення препаратів мазків
6.5.1. Прості способи забарвлення бактерій
6.5.2. Складні методи забарвлення бактерій
6.5.2.1. Забарвлення за Грамом
6.5.2.2. Забарвлення кислотостійких бактерій
6.5.2.3. Забарвлення капсул
6.5.2.4. Забарвлення спор
6.5.2.5. Забарвлення джгутиків
    Роль мікробів у перетворенні речовин у природі
7.1. Перетворення азоту
7.2. Перетворення вуглецю
7.2.1. Спиртове бродіння
7.2.2. Оцтовокисле бродіння
7.2.3. Маслянокисле бродіння
7.2.4. Молочнокисле бродіння
7.2.5. Бродіння клітковини
7.2.6 Лимоннокисле бродіння
7.2.7. Пропіоновокисле бродіння
7.2.8. Метанове бродіння
8.1. Роль мікробів у виникненні й існуванні біосфери та охороні довкілля
8.2. Мікрофлора ґрунту
8.2.1. Відбір проб ґрунту
8.3. Мікрофлора води
8.3.1. Взяття проб води
8.4. Мікрофлора повітря
8.4.1. Оцінка чистоти повітря
8.5. Мікрофлора організму людини, тварини
8.5.1. Мікрофлора шкіри
8.5.2. Мікрофлора ротової порожнини
8.5.3. Мікрофлора шлунка і кишок
8.5.4. Мікрофлора дихальних шляхів
8.5.5. Мікрофлора очей та вух
8.5.6. Мікрофлора сечо-статевих органів
8.6. Мікрофлора харчових продуктів
    Вплив зовнішніх факторів на мікроорганізми
9.1. Вплив зовнішніх факторів на мікроорганізми
9.1.1. Дія фізичних факторів
9.1.2. Дія хімічних речовин
9.1.3. Вплив біологічних факторів
9.2. Протимікробні заходи у лікуванні й профілактиці інфекційних хвороб
9.3. Основні методи стерилізації
    Основи загальної вірусології
10.1. Морфологія і фізіологія вірусів
10.1.1. Структура вірусів
10.1.2. Класифікація вірусів
10.1.3. Хімічний склад вірусів
10.2. Стійкість вірусів
10.3. Репродукція вірусів
10.4. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій
10.4.1. Культивування вірусів
10.4.2. Методи ідентифікації вірусів
10.5. Віруси бактерій (бактеріофаги)

Автори:


Опубликовано в Ветеринарна медицина