Joomla 3.5

Земельний кадастр

Розділи для ознайомлення:

1.2. Характеристика Державного земельного кадастру та законодавства, що регулює його ведення
3.3. Грошова оцінка земельних ділянок

          ЗМІСТ   
1.1. Вступ
                1.1.1.Аналіз розвитку земельного кадастру та його значення
                1.1.2.Теоретичні основи розвитку земельних відносин
                1.1.3.Предмет, завдання і зміст дисципліни «Земельний кадастр»
       1.2.Характеристика Державного земельного кадастру та законодавства, що регулює його ведення
                 1.2.1.Правова база Державного земельного кадастру
                 1.2.2.Структурні рівні ведення та об’єкти Державного земельного кадастру
                 1.2.3.Терміни та визначення понять Державного земельного кадастру
                 1.2.4.Система Державного земельного кадастру
     1.3.Органи ведення Державного земельного кадастру
                 1.3.1.Система органів Державного земельного кадастру
                 1.3.2.Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру
                 1.3.3.Повноваження територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань земельних, ресурсів у районах
    1.4.Земельний фонд України як об'єкт Державного земельного кадастру
                1.4.1.Державний земельний фонд та його місце в світових земельних ресурсах
                1.4.2.Категорії земель
                1.4.3.Суб'єкти земельних відносин і облікові земельні одиниці
                1.4.4.Класи використання земель та класифікація земельних угідь
Розділ 2. СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
     2.1.Методи отримання, опрацювання і аналізу даних земельного кадастру та земельно-кадастрова документація
                 2.1.1.Земельно-кадастрове забезпечення
                 2.1.2. Статистичні методи обробки і аналізу даних земельного кадастру
                 2.1.3.Земельно-кадастрові дані, методи їх одержання, аналізу і систематизації
                 2.1.4.Зйомки та обстеження території при земельному кадастрі
                 2.1.5. Земельно-кадастрова документація
          2.2.Склад відомостей Державного земельного кадастру
                2.2.1.Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру
                2.2.2.Об'єкти Державного земельного кадастру
                2.2.3.Склад відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру
                2.2.4.Довідкові матеріали для ведення Державного земельного кадастру
          2.3.Кадастрове зонування як складова частина Державного земельного кадастру
                2.3.1.Поняття про кадастрове зонування
                2.3.2.Кадастрова структуризація території України
                2.3.3.Територіальне зонування і кадастрове зонування
                2.3.4.Обмеження і сервітути
          2.4.Кадастрові зйомки як складова частина Державного земельного кадастру
                2.4.1.Поняття про кадастрові зйомки і їх призначення
                2.4.2.Геодезичне встановлення і погодження меж земельної ділянки
                2.4.3.Встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі
Розділ 3. ОЦІНКА ЗЕМЛІ
          3.1.Бонітування ґрунтів
                   3.1.1.Загальне поняття про бонітування ґрунтiв
                   3.1.2.Районування території при земельному кадастрі
                   3.1.3.Основні види родючості грунтiв, їх характеристика
                   3.1.4.Способи визначення показників бонітування ґрунтів
          3.2.Економічна оцінка земель
                    3.2.1.Загальне поняття про економічну оцінку земель
                    3.2.2.Показники економічної оцінки земель
                    3.2.3.Внутрігосподарська оцінка земель
                    3.2.4.Складання, перевірка і затвердження шкал оцінки земель
         3.3.Грошова оцінка земельних ділянок
                   3.3.1.Грошова оцінка земельних ділянок, її сутність та способи проведення
                   3.3.2.Нормативна грошова оцінка земель
                   3.3.3.Експертна грошова оцінка земельної ділянки
                   3.3.4.Методика проведення грошової оцінки земель
Розділ 4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
           4.1.Державна реєстрація земельних ділянок
                    4.1.1.Загальне поняття про реєстрацію земельних ділянок
                    4.1.2.Державний кадастровий реєстратор
                    4.1.3.Порядок проведення реєстрації
            4.2.Поземельна книга. Внесення відомостей до Поземельної книги
                   4.2.1.Поземельна книга
                   4.2.2.Внесення відомостей до Поземельної книги
             4.3.Автоматизована система ведення Державного земельного кадастру
                   4.3.1.Концепція створення Автоматизованої Системи Державного Земельного Кадастру України
                   4.3.2.Будова Автоматизованої Системи Державного Земельного Кадастру України
                   4.3.3.Публічність системи
Розділ 5. ОБЛІК ЗЕМЕЛЬ
              5.1.Облік кількості і якості земель
                     5.1.1. Державний кадастровий облiк
                     5.1.2. Облік кількості земель
                     5.1.3. Облік якості земель
             5.2.Інвентаризація земель
                     5.2.1.Мета і принципи проведення інвентаризації земель
                     5.2.2.Порядок проведення інвентаризації земель
             5.3.Земельний кадастр природних ресурсів
                     5.3.1.Поняття кадастрів природних ресурсів
                     5.3.2.Лісовий кадастр
                     5.3.3.Водні ресурси України та їхній облік
                     5.3.4. Кадастр надр
Розділ 6. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
       6.1.Завдання і призначення земельного кадастру сільських (селищних) рад базового рівня
                     6.1.1.Роль земельного кадастру в плануванні сільськогосподарського виробництва
                     6.1.2.Структура і перелік земельно-кадастрової документації місцевого рівня
                     6.1.3.Організація первинного і ведення поточного земельного кадастру
              6.2.Державний земельний кадастр населених пунктів
                     6.2.1.Роль і значення земельного кадастру при плануванні і використанні земель населеного пункту
                     6.2.2.Містобудівна документація
                     6.2.3.Ведення містобудівного кадастру
              6.3.Земельний кадастр району, області та України
                       6.3.1.Державний земельний кадастр в районі, області і державі
                       6.3.2.Ведення земельного кадастру у зарубіжних країнах

Авторт:

Опубликовано в Геодезія та землеустрій