Joomla 3.5

Сільськогосподарські меліорації

Розділи для ознайомлення:

1.3. Способи і техніка поливу сільськогосподарських культур
1.4. Джерела води для зрошення

    ЗМІСТ
    ЗРОШУВАЛЬНІ МЕЛІОРАЦІЇ
        1.1. Загальні відомості про зрошення і зрошувальні системи
          1.1.1. Поняття про зрошення
          1.1.2. Види зрошення
          1.1.3. Вплив зрошення на ґрунт, рослини, мікроклімат
          1.1.4. Економічна ефективність зрошення при інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур
          1.1.5. Поняття про зрошувальну систему та вимоги до неї
       1.2. Режим зрошення сільськогосподарських культур
         1.2.1. Способи регулювання водного режиму
         1.2.2. Зрошувальна і поливна норма
         1.2.3. Види поливів
         1.2.4. Режим зрошення і його види
      1.3. Способи і техніка поливу сільськогосподарських культур
         1.3.1. Загальна характеристика способів поливу
         1.3.2. Полив по борознах
         1.3.3. Полив по смугах
         1.3.4. Полив затопленням
         1.3.5. Дощування
         1.3.6. Підґрунтове зрошення
       1.4. Джерела води для зрошення
         1.4.1. Класифікація поверхневих та підземних вод
         1.4.2. Вимоги до поливної води
         1.4.3. Річний стік і його класифікація
         1.4.4. Використання ставків
         1.4.5. Зрошення стічними водами
    1.5. Заходи з попередження і боротьби із засоленням і заболочуванням зрошувальних систем
         1.5.1. Причини засолення ґрунтів
         1.5.2. Промивання засолених ґрунтів
         1.5.3. Агротехнічні та інші заходи попередження засолення ґрунтів
         1.5.4. Заходи попередження підняття ґрунтових вод і заболочення території
    ОСУШУВАЛЬНІ МЕЛІОРАЦІЇ
      2.1. Основні відомості про осушення та осушувальні меліорації
        2.1.1. Основні фактори, що визначають водний режим перезволожених ґрунтів
        2.1.2. Сучасна класифікація перезволожених ґрунтів
        2.1.3. Методи і способи регулювання водного режиму за надмірного зволоження
        2.1.4. Вплив осушення на водно-повітряний режим ґрунту, мікроклімат і врожайність сільськогосподарських культур
     2.2. Осушувальні мережі
       2.2.1. Поняття про осушувальні системи
       2.2.2. Осушувальна мережа
       2.2.3. Особливості організації території на осушених землях
    КРАПЛИННЕ ЗРОШЕННЯ
      3.1. Основи краплинного зрошення
        3.1.1. Історія розвитку краплинного зрошення на півдні України
        3.1.2. Переваги систем краплинного зрошення відносно ґрунту, води та рослин
        3.1.3. Вимоги рослин до вологості ґрунту
        3.1.4. Схеми посадки овочевих культур на краплинному зрошенні
        3.1.5. Основні терміни та складові системи краплинного зрошення
    2. Комплектація систем краплинного зрошення
        3.2.1. Типи і вибір фільтраційної станції
        3.2.2. Вузол внесення добрив
        3.2.3. Інші складові системи
        3.2.4. Порядок монтажу системи та вимоги до нього
        3.2.5. Визначення вологості ґрунту та строків поливу
        3.2.6. Демонтаж системи
    АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ І ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ
      4.1. Захисні лісові насадження
        4.1.1. Поняття про ліс. Класифікація лісів
        4.1.2. Вплив лісу на навколишнє середовище
        4.1.3. Полезахисне лісорозведення
        4.1.4. Агротехніка вирощування полезахисних лісових смуг
        4.1.5. Економічна ефективність лісосмуг
     4.2. Ерозія ґрунту та заходи боротьби з нею
        4.2.1. Види ерозії ґрунтів
        4.2.2. Стадії розвитку яру
        4.2.3. Заходи боротьби з ярами
        4.2.4. Водорегулювальні та прияружні лісові смуги
        4.2.5. Особливості лісорозведення на пісках
        4.2.6. Озеленення території населених пунктів
     4.3. Основи ландшафтознавства
       4.3.1. Визначення та класифікація ландшафтів
       4.3.2. Розвиток ландшафтів в антропогені
       4.3.3. Фізико-географічне районування
       4.3.4. Рекультивація ландшафтів

Автори:

Опубликовано в Агрономія