Joomla 3.5

Банківські операції ч.1

Розділи для ознайомлення:

3.1. Операції банків з формування власного капіталу
3.2. Депозитні операції комерційних банків
3.3. Операції банків із запозичення коштів

     ЗМІСТ
    ВИДИ БАНКІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
1.1. Сучасна банківська система України
1.1.1. Реорганізація банківської системи України
1.1.2. Характеристика банку як важливого елемента банківської системи
1.1.3. Принципи діяльності комерційного банку
1.1.4. Види комерційних банків
1.1.5. Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація
1.2. Порядок реєстрації комерційного банку
1.3. Ліцензування банківської діяльності
    ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
2.1. Організаційна структура комерційного банку
2.2. Органи управління та контролю банку, їх функції і повноваження
2.2.1. Вищий орган управління банку
2.2.2. Спостережна рада банку
2.2.3. Виконавчий орган банку
2.2.4. Орган контролю банку
2.3. Державне регулювання діяльності комерційних банків
2.4. Фінансові результати діяльності
2.5. Поняття ліквідності банківських установ та її значення для діяльності банківської системи
    ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
3.1. Операції банків з формування власного капіталу
3.1.1.Склад і структура банківських ресурсів
3.1.2. Власний капітал банку та його функції Структура банківського капіталу
3.1.3. Характеристика фондів банку, що формують його капітал
3.1.4. Достатність капіталу банку
3.2. Депозитні операції комерційних банків
3.2.1. Депозити комерційних банків, їх види та характеристика
3.2.2. Відсоток на депозит, відсоткова політика комерційного банку
3.2.3. Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках
3.3. Операції банків із запозичення коштів
3.3.1. Недепозитні джерела банківських ресурсів, їх види та значення
3.3.2. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку
3.3.3. Інструменти кредитування НБУ комерційних банків
    ОПЕРАЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ
4.1. Основи організації грошових розрахунків в Україні
4.1.1. Характеристика платіжного обороту та структура платіжної системи України
4.1.2. Правила документообігу під час здійснення безготівкових розрахунків
4.1.3. Види та порядок відкриття і ведення рахунків клієнтів
4.2. Форми та способи безготівкових розрахунків
4.2.1. Розрахунки платіжними дорученнями
4.2.2. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
4.2.3. Розрахунки чеками
4.2.4. Розрахунки акредитивами
4.2.5. Способи безготівкових розрахунків
4.3. Міжбанківські розрахунки в Україні
4.3.1. Необхідність і види міжбанківських розрахунків
4.3.2. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів
4.3.3. Здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини
    ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОЮ
5.1. Основи організації, способи  і форми грошових розрахунків:
5.1.1. Обіг касової готівки в банках України
5.1.2. Нормативно-правове регулювання
5.1.3. Організація роботи касового апарату
5.2. Порядок надходження готівки до каси банку
5.3. Порядок видачі готівки з каси банку
5.4. Прогноз та облік касових оборотів банку
5.5. Касова дисципліна та контроль за її дотриманням
    ОПЕРАЦІЇ З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ
6.1. Історичні передумови виникнення платіжних карток
6.2. Класифікація платіжних карток
6.3. Порядок видачі та обслуговування платіжних карток
6.4. Операції з використанням платіжних карток
6.5. Проблеми та перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток
    КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ
7.1. Основні теоретичні положення кредитних операцій:
7.1.1. Сутність, функції та принципи кредиту
7.1.2. Форми банківського кредиту
7.1.3. Види банківського кредиту
7.2. Облік кредитних операцій:
7.2.1. Облік операцій на дату укладання угоди
7.2.2. Облік наданих кредитів та їх забезпечення
7.2.3. Облік прострочених кредитів
7.3. Кредитні ризики та способи їх мінімізувати
    ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ КРЕДИТІВ
8.1. Організація банківського кредиту:
8.1.1. Поняття і складові кредитної політики
8.1.2. Етапи кредитного процесу
8.1.3. Умови кредитного договору
8.1.4. Система оцінки кредитоспроможності позичальника
8.2. Облік операцій з формування резервів на покриття втрат за кредитними операціями
8.3. Види і способи погашення кредиту:
8.3.1. Споживчий кредит
8.3.2. Іпотечний кредит
8.3.3. Лізинговий кредит
8.3.4. Консорціумний кредит
8.4. Форми забезпечення повернення банківських кредитів:
8.4.1. Застава як вид забезпечення
8.4.2. Порука та гарантія
8.4.3. Недотримка. Пеня. Штраф
8.4.4. Страхування
8.5. Позичковий відсоток

Автори:


Опубликовано в Управління і адміністрування