Joomla 3.5

Банківські операції ч.2

Розділи для ознайомлення:

11.Інвестиційні операції банківських установ

 ЗМІСТ
    ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ
9.1. Класифікація операцій банків з векселями
9.2. Розрахунки векселями
9.3. Кредитні операції банків з векселями
9.4. Порядок проведення гарантійних операцій із векселями
      10. ОПЕРАЦІЇ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
10.1. Характеристика цінних паперів та видів банківської діяльності на фондовому ринку.
10.2. Емісійні операції банків.
10.2.1. Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків.
10.2.2. Розміщення акцій та їх обіг.
10.2.3. Операції банків з облігаціями власної емісії.
10.2.4. Депозитні сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.
10.3. Посередницькі операції банків з цінними паперами.
10.3.1. Загальна характеристика посередницьких операцій.
10.3.2. Операції банків у ролі інфраструктурних учасників ринку цінних паперів.
     ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
11.1. Поняття та види банківських інвестицій.
11.2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі.
11.3. Інвестиційні операції комерційних банків.
11.4. Ризики фондового ринку та методи управління ними.
11.5. Інвестиційна стратегія та операції комерційних банків на вторинному ринку цінних паперів.
11.6. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.
    ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
12.1. Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій
12.1.1. Валютні цінності та валютний ринок
12.1.2. Класифікація валютних операцій
12.2. Відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті
12.2.1. Відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб – резидентів
12.2.2. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб
12.3. Неторговельні операції уповноважених банків з іноземною валютою
12.3.1. Загальні умови здійснення операцій уповноважених банків з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти
12.3.2. Етапи проведення обмінних операцій
12.3.3. Операції фізичних осіб з іменними та дорожніми чеками, що номіновані в іноземній валюті
12.3.4. Перекази валюти фізичними особами
12.4. Торговельні операції уповноважених банків в іноземній валюті
12.5. Міжнародні розрахунки та їх форми
    ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
13.1. Загальна характеристика банківських послуг
13.2. Лізингові операції
13.2.1. Сутність, економічне значення та види лізингу
13.2.2. Механізм здійснення лізингових операцій
13.2.3. Види лізингових платежів
13.3. Факторингові операції
13.3.1. Основні поняття та елементи факторингу
13.3.2. Механізм здійснення факторингової операції
13.4. Трастові послуги
13.5. Послуги зі зберігання цінностей
13.6. Форфейтинг
13.6.1. Основні поняття та елементи форфейтингу
13.6.2. Механізм здійснення форфейтингової операції
13.6.3. Переваги та недоліки форфейтингового фінансування
13.7. Банківські гарантії та поручительства
13.8. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків
13.9. Операції банків з дорогоцінними металами
 14.ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ
14.1. Поняття фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають.
14.2. Звітність комерційних банків
14.3. Оцінювання прибутковості комерційного банку
14.4. Ліквідність та платоспроможність банку
14.5. Регулювання банківської діяльності та нагляд
14.6. Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо забезпечення їхньої фінансової стійкості

 

Автори:

 

 

 

Опубликовано в Управління і адміністрування