Joomla 3.5

Агрохімія

Розділи для ознайомлення:

1. Живлення рослин
5. Органічні добрива    ЗМІСТ
    Вступ
        Агрохімія як наука
        Історія розвитку агрохімії
        Методи агрохімічних досліджень
    Розділ 1. Живлення рослин
        Хімічний склад рослин
    1.1.1. Хімічний склад рослинного організму
    1.1.2. Вміст води і сухих речовин у рослинах
    1.1.3. Вміст хімічних елементів у рослинах і винос їх з урожаєм
        Живлення рослин
    1.2.1. Поняття про повітряне, кореневе живлення рослин
    1.2.2. Механізм надходження поживних речовин у рослину
    1.2.3. Динаміка засвоєння поживних речовин рослинами
    Розділ 2. Агрохімічні властивості ґрунту
    2.1. Склад і вбирна здатність ґрунту
        Складові частини ґрунту
        Вбирна здатність ґрунту
        Ґрунтовий вбирний комплекс
        Родючість ґрунту
            Поняття про родючість ґрунту
            Вміст та перетворення поживних речовин в ґрунті
            Роль добрив у підвищенні ефективності родючості ґрунту
        Агрохімічні властивості основних типів ґрунтів України
    2.3.1. Поняття про агрохімічну характеристику ґрунтів
    2.3.2. Агрохімічна характеристика ґрунтів Полісся, Лісостепу, Степу
    2.3.3. Моделі родючості ґрунтів
    Розділ 3. Хімічна меліорація ґрунтів
    3.1. Вапняні добрива і їх використання
        Характеристика вапнякових добрив
        Визначення потреби та норм у вапнуванні ґрунту
    Розділ 4. Агрохімічні засоби та їх застосування
    4.1. Агрохімічні засоби, їх класифікація і застосування
    4.1.1. Класифікація агрохімічних засобів
    4.1.2. Класифікація мінеральних добрив
    4.1.3. Вплив добрив на родючість ґрунту та врожайність сільськогосподарських культур
    4.2. Азотні добрива
    4.2.1. Особливості живлення рослин азотом
    4.2.2. Перетворення азоту в ґрунті
    4.2.3. Класифікація та характеристика азотних добрив
    4.2.4. Особливості застосування азотних добрив
    4.3. Фосфорні добрива
    4.3.1. Особливості живлення рослин фосфором
    4.3.2. Перетворення фосфору в ґрунті
    4.3.3. Класифікація та характеристика фосфорних добрив
    4.3.4. Особливості застосування фосфорних добрив
    4.4. Калійні добрива
    4.4.1. Особливості живлення рослин калієм
    4.4.2. Перетворення калію в ґрунті
    4.4.3. Класифікація та характеристика калійних добрив
    4.4.4. Особливості застосування калійних  добрив
    4.5. Комплексні добрива
    4.5.1. Класифікація комплексних добрив
    4.5.2. Характеристика комплексних добрив
    4.5.3. Рідкі комплексні добрива
    4.6. Мікродобрива
    4.6.1. Значення мікроелементів для живлення рослин
    4.6.2. Характеристика мікродобрив
    4.6.3. Особливості застосування мікродобрив
    4.7. Технологія застосування і зберігання мінеральних добрив
    4.7.1. Складські приміщення для зберігання добрив
    4.7.2. Технологічні схеми підготовки, транспортування і внесення мінеральних добрив
    Розділ 5. Органічні добрива
    5.1. Гній та пташиний послід
        Значення органічних добрив
        Підстилковий гній. Способи його зберігання
        Безпідстилковий гній, його склад
        Пташиний послід, склад та застосування
        Торф. Компости та інші органічні добрива
            Торф, як органічне добриво
            Компости, способи компостування
            Зелене добриво та інші органічні добрива
    Розділ 6. Система застосування добрив
    6.1. Принципи побудови раціональної системи удобрення
        Система удобрення у господарстві
        Фактори, які враховують під час складання системи удобрення
        Визначення норм добрив
        Удобрення сільськогосподарських культур
            Удобрення зернових культур
            Удобрення технічних культур
        Удобрення овочевих культур
            Удобрення капусти
    6.3.2. Удобрення помідорів
    6.3.3. Удобрення огірків
        Удобрення столових коренеплодів
        Удобрення цибулі
        Удобрення плодових і ягідних культур та винограду
            Особливості живлення плодових і ягідних культур
            Удобрення молодого і плодоносного саду
            Удобрення ягідних культур
            Удобрення виноградників
    Розділ 7. Агрохімія і екологія
    7.1. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарського виробництва
        Значення агрохімічної служби
        Добрива і навколишнє середовище

Опубликовано в Агрономія