Joomla 3.5

1.4. Джерела води для зрошення

1.4.1. Класифікація поверхневих та підземних вод
1.4.2. Вимоги до поливної води
1.4.3. Річний стік і його класифікація
1.4.4. Використання ставків
1.4.5. Зрошення стічними водами

1.4.1. Класифікація поверхневих та підземних вод
  Всі води планети поділяються на солоні та прісні. В сільськогосподарському виробництві використовуються тільки прісні води.

  Основними джерелами води для зрошення є поверхневі та підземні води. До природних поверхневих водних об’єктів відносяться річки та озера, до штучних – канали, водосховища, ставки.

   Поверхневий стік формується переважно за рахунок атмосферних опадів і зосереджується в малих річках (довжина менше 10 км). Залежність водних ресурсів від кількості атмосферних опадів призводить до великої нерівномірності їх розподілу та режиму.
   Підземні води утворюються завдяки інфільтрації (просочуванню) поверхневих вод. Вони також розподілені нерівномірно: близько 75% – у північно-західній частині України, найменше – південні регіони та Донбас.
    За умовами залягання підземні води поділяють на:
- верховодка;
- ґрунтові;
- артезіанські;
- міжпластові безнапірні води.

 

  Верховодка – це тимчасові, сезонні скупчення у товщі ґрунтів. Ці води практично не застосовуються при зрошенні. Якість води низька, нерідко стають причиною перезволоження ґрунтів.

   Ґрунтові води – це перший водоносний горизонт, який залягає на водонепроникному пласту. Ці води безнапірні, бо мають зону аерації. Формуються за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Рівень цих вод сильно коливається (в період танення снігу та дощів – підвищується, в посушливий період – знижується). Легкодоступні, але забруднені ґрунтом, застосовуються рідко.

   Артезіанські – напірні підземні води, що містяться у водопроникних пластах (пористих), перекритих та підстелених водонепроникними породами. Можуть виходити на поверхню у вигляді джерел. Чисті у санітарному відношенні, притік води із свердловини відносно сталий. Застосовуються для питного водопостачання.

 

 

1.4.2. Вимоги до поливної води
    Якість води, що використовується для зрошення, характеризується:
 1. Фізичні властивості:
- температура,
- колір,
- прозорість,
- смак,
- запах,
- електропровідність,
- радіоактивність.
 2. Хімічний склад:
- мінералізація,
- реакція рН,
- вміст іонів,
- жорсткість,
- агресивність.
 3. Вміст органічних речовин.
 4. Бактеріологічний склад.
   Для поливів вода повинна мати температуру не менше 14 – 17℃. Підземні води зазвичай мають низьку температуру, тому їх треба збирати в ставки, де вода нагрівається сонцем

  Хімічно чиста вода нейтральна, рН=7. Якщо рН<7 – води кислі, рН>7 – води лужні, рН>9 – високолужні. Полив лужними водами може викликати содове засолення ґрунтів, найбільш шкідливе для сільськогосподарських рослин.

1.4.3. Річний стік і його класифікація
    Безперервний процес циркуляції води на земній кулі, що відбувається під дією сонячної радіації і сили тяжіння, називається кругообігом води в природі. Вода атмосферних опадів, що випали на сушу, витрачається на випаровування, частково стікає по поверхні (утворюючи струмки, річки, озера) та інфільтрується (просочується), утворюючи підземні води.

   Стік – це рух води по поверхні землі, також у товщі ґрунтів. Стікаючи схилами у пониззя, води атмосферних опадів утворюють постійні чи сезонні водотоки і водойми. Та частина території, з якої стікають поверхневі води і збираються у певні водойми, називається водозабором. Межа між суміжними водозаборами проходить по найвищих точках місцевості і називається вододілом.
   Заходами, які сприяють використанню місцевого стоку, є:
- снігозатримання;
- оранка поперек схилу;
- щілювання;
- кулісні посіви;
- терасування схилів;
- створення ставків в улоговинах, ярах, балках.

1.4.4. Використання ставків
    Використовують ставки в сільському господарстві не тільки для зрошення і водопостачання, а й для розведення домашньої птиці та риб.

   До складу споруд, які зводяться при будівництві ставка, входять:
- земляна гребля;
- водоскидна споруда;
- водовипуск;
- водозабірні споруди.
   Висота греблі повинна бути такою, щоб вода ніколи не піднімалась через неї (гребінь – більше 1 м від найвищого рівня води). Будують греблі висотою 10 – 15 м. Схил греблі, обернений у бік водосховища, називають мокрим, а протилежний – сухим. Мокрий схил роблять більш пологим.

   Для скидання зайвої води роблять водовипуски у вигляді каналів (бетонні, кам’яні, дерев’яні) або прорізів у тілі греблі, перекритих щитами (забезпечують вільне регулювання горизонту води у ставку).
   На берегах ставків роблять під’їзди, майданчики для напування худоби тощо.
 Для запобігання забрудненню та замуленню навколо висаджують захисні лісонасадження (зменшують також випаровування, захищають береги від руйнування хвилями).
 Ставки, що відповідають санітарним нормам, мають також рекреаційне значення (місце для відпочинку).

1.4.5. Зрошення стічними водами
    За походженням стічні води поділяють на:
- господарсько-побутові;
- промислові;
- змішані (промислові та побутові разом);
- тваринницькі (гідрозмив на фермах);
- зливові (опади).
   Використання стічних вод для зрошення пояснюється наявністю в них цінних біологічних речовин (живлення рослин відбувається разом з поливом без витрат на добрива), а також тим, що стічні води, надходячи на поля зрошення і фільтруючись через ґрунт, очищуються і не забруднюють водних джерел.
  Найбільшу цінність мають господарсько-побутові і тваринницькі стічні води, їх можна вважати повним добривом.

   В текстильній промисловості стічні води мають лужну реакцію та підвищену мінералізацію. Хімічна промисловість містить шкідливі домішки. Тому їх майже не застосовують для зрошення.
   Якщо стічні води мають показники, що перевищують норму, то проводять попередню підготовку вод для зрошення:
- розбавляють чистою водою;
- нейтралізують кислі стоки до рН = 7 аміачною водою або вапняним молочком;
- видаляють агресивні стоки, спрямовуючи їх у відстійники для випаровування;
- підвищують удобрювальну цінність (вносячи добрива).
При зрошенні стічними водами слід дотримуватись санітарних правил, не рекомендують зрошувати овочеві культури, що вживаються в їжу у свіжому вигляді (огірки, помідори, морква, петрушка, салат та ін.)

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте поверхневі та підземні води.
2. Охарактеризуйте вимоги до поливної води.
3. Перелічіть заходи, що сприяють використанню місцевого стоку.
4. Охарактеризуйте види стічних вод, що використовуються для зрошення.
5. Назвіть споруди, які зводяться при будівництві ставків.

Опубликовано в Розділи

 Печать  E-mail